Akvarell

Ikesjaur akvarell

 

Akvarell

 

Akvarell

 

Akvarell

 

Blått, ockra och violett akvarell 52×33 cm

 

Abraur akvarell 29×22 cm Såld

 

Gålö, akvarell

 

Båt Kängsön I, Såld

 

Sågforsen II

 

Sågforsen III,

 

Sågforsen I,

 

Rödlöga,