Leif Å Larsson

Det vita huset, pyrografi 60×81 cm