Om, cv

Mitt barndomshus finns invid den landsväg som går från Bottenvikens kust in mot norra norrlands inland. Det var mitt hem tills jag som tioåring flyttade med min mor till en närbelägen stad. Efter några år på en folkhögskola flyttade jag till Stockholm och där blev jag kvar i elva år innan jag återvände till Norrbotten.
Min bortavaro från det norrbottniska landskapet hade fått mig att återupptäcka  husen i min barndomsby, de flesta var byggda under 1900-hundratalets första hälft, några andra ännu tidigare. Kanske förklarar det varför jag i mitt konstnärskap mestadels har målat och tecknat gamla hus från Norrbotten. Huset är också en form där jag jobbar fritt med färg och ljus för att frammana en känsla eller en stämning i mina verk. Målningar med de människor som byggt och bebott de gårdar som jag brukar avbilda har utmynnat i ett antal verk som jag kallar ”Husens folk” det är bilder av dåtida personer i deras vardagliga miljöer.
När jag för något år sedan skulle delta i en teckningsutställning så ville jag förnya mitt sätt att teckna. Jag kom då att tänka på pyrografi, en dekorationsteknik som var vanlig i Sverige under sextio och sjuttiotalet, nämligen att bränna på trä med en brännmärkningspenna för att pryda köksföremål, hyllor, små skyltar och dylikt. Tekniken verkade intressant och när jag hittade några plywoodbitar i mitt garage så tecknade jag två husmotiv från Tornedalen med en glödpenna. Dom två pyrografierna blev antagna till Liljevalchs Vårsalong år 2020. Jag upptäckte också att jag kunde använda träets ådringar som en komponent i bildbyggandet. Jag har nu varit antagen till Liljevalchs Vårsalong fyra år i rad med olika huspyrografier.
Tecknandet med blyerts, krita och färgpenna är numera min huvudsakliga teknik och kulturlandskapet, husen och naturen ger mig ständigt inspiration till att skapa nya verk.
 Sedan jag flyttat tillbaka till Norrbotten så har jag arbetat som konstlärare på Konstskolan Sunderby folkhögskola i tjugofem år. Idag är jag bosatt i det hus där jag levde min tid som barn, det ligger utanför Råneå och där finns också mitt ateljéhus.