Måleri

Vinterstigen olja på linneduk 50x60cm
Vårvinter IX olja 24×30 cm

Vårvinter olja på linneduk 24×30 cm

Spegelblankt/Ut-Fredel akvarell

Inlandet, akvarell 36×54 cm Såld

Vårvinter IX olja på linneduk 24×30 cm

Vårvinter VIII, olja på linneduk  24×30 cm Såld

Vårvinter X, olja på linneduk 24×30 cm Såld

Vårvinter II, olja på linneduk 24×30 cm

Vårvinter IV, olja på linneduk 24×30 cm

Vårvinter VI, olja på linneduk 24×30 cm

Vårvinter V, olja på linneduk 24×30 cm

Vårkväll, akvarell 38×38 cm

Kalhygge, akvarell 38×38 cm

Åre, olja på linneduk 24×30 cm

Skrovgrundsreveln, akvarell 26×35 cm Såld