Om, cv

Hus som är byggda under nittonhundratalets första hälft eller kanske ännu tidigare har sedan länge intresserat mig i mitt skapande. Kanske för att jag själv har växt upp på en gård som uppfördes i början av 1930-talet, ett litet småbruk i Norrbottens kustland. Huset är för mig också en form i vilken jag kan jobba med färg och ljus för att frammana känsla och stämning i mitt verk. Mina målningar med de människor som har byggt och bebott de gårdar som jag brukar avbilda har utmynnat i både porträtt och bilder av dåtida personer i deras vardagliga miljöer.

Min teknik har ofta varit måleri med oljefärg och ibland akvarell. Nu återkommer jag allt mer till teckningen, på papper med grafit, pastell eller färgpenna. Jag arbetar också mycket med pyrografi ,vilket betyder att jag tecknar med en glödpenna på plywood Då använder jag mig också av materialets struktur som en del i kopositionen av bilden. Skogen, havet, kulturlandskapet och dom små vattendragen ger mig en ständig inspiration till nya naturgestaltningar.

Efter att jag bott i Stockholm i elva år flyttade jag tillbaka till Norrbotten i början av 80-talet och från 1992 och 25 år framåt arbetade jag som konstlärare på Konstskolan Sunderby folkhögskola. Idag är jag bosatt i det hus där jag levde min tid som barn det ligger utanför Råneå i Norrbotten och där finns också mitt ateljéhus.