Om, cv

Jag är uppvuxen i ett trettiotalshus hus på landsbygden i Norrbottens kustland. Där var mitt hem under min barndomstid fram till dom tidiga tonåren. Som vuxen flyttade jag till Stockholm där jag blev kvar i elva år innan jag återvände till Norrbotten.
Min bortavaro från det norrländska landskapet gjorde att jag återupptäckte husen i min barndomsby, De flesta var byggda under 1900-hundratalets första hälft och några ännu tidigare. Hembygdens gårdar tycktes kunna berätta historien om mitt ursprung och mina släktled. Kanske förklarar det varför jag i mitt konstnärskap mestadels har målat och tecknat gamla hus ifrån Norrbotten.
När jag för något år sedan skulle delta i en teckningsutställning så ville jag förnya mitt sätt att teckna. Jag kom då att tänka på pyrografi, en dekorationsteknik som var vanlig i Sverige under sextio och sjuttiotalet, nämligen att bränna på trä med en brännmärkningspenna för att pryda köksföremål, hyllor, små skyltar och dylikt.
Jag tyckte att tekniken verkade intressant och när jag hittade några plywoodbitar i mitt garage så tecknade jag två husmotiv med en glödpenna. Dom två pyrografierna blev antagna till Liljevalchs Vårsalong 2020. När jag sedan 2021 åter blev antagen till vårsalongen med hela fem verk i pyrografi så förstod jag att det var en teknik som passade mitt sätt att uttrycka mig på. Jag upptäckte också att jag kunde använda träets ådringar som en komponent i mitt bildbyggande.

Huset är för mig också en form i vilken jag kan jobba med färg och ljus för att frammana känsla och stämning i mitt verk. Mina målningar med de människor som har byggt och bebott de gårdar som jag brukar avbilda har utmynnat i både porträtt och bilder av dåtida personer i deras vardagliga miljöer.

Min teknik har ofta varit måleri med oljefärg och ibland akvarell. Nu återkommer jag allt mer till teckningen, på papper med grafit, pastell eller färgpenna. . Skogen, havet, kulturlandskapet och dom små vattendragen ger mig en ständig inspiration till nya naturgestaltningar.

Efter att jag  flyttat tillbaka till Norrbotten i början av 80-talet och från 1992  arbetade jag som konstlärare i tjugofem år på Konstskolan Sunderby folkhögskola. Idag är jag bosatt i det hus där jag levde min tid som barn det ligger utanför Råneå i Norrbotten och där finns också mitt ateljéhus.