Om

Om mig

Efter att ha bott elva år i Stockholm flyttade jag tillbaka till Norrbotten i början av 80-talet. Idag bor jag i det hus där jag levde min tid som barn, det finns i Orrbyn utanför Råneå i Norrbotten. Här har jag också mitt ateljéhus.
Under tjugofem år arbetade jag som konstlärare på Konstskolan Sunderby folkhögskola.

Om mitt måleri

Jag har alltid intresserat mig för gamla hus i mitt måleri, kanske för att jag själv växte upp i ett av dessa hus som byggdes under artonhundratalet eller nittonhundratalets första hälft. Huset är också en form eller volym där jag kan jobba fritt med ljus och färg för att frammana en känsla i mina bilder. 

I mitt senare måleri har jag också intresserat mig för de människor som har byggt och bebott de gårdar som jag målar. Där har mitt släktalbum gett mig såväl inspiration som underlag för mitt arbete med målningar på temat ”husens folk”.

Just nu arbetar jag med pyrografi vilket betyder att man tecknar med en glödpenna på trä eller plywood. En teknik som tidigare ofta förknippats med dekorationsarbeten från sextio- och sjuttiotal, men mycket väl kan vara en av de allra äldsta dekorationsteknikerna.

Skog, hav och dom små vattendragen är återkommande motiv i mitt ”plein air måleri”. Ett friluftsmåleri där man arbetar med oljefärg eller akvarell ute i naturen direkt framför motivet.