Om

 

 

 

 

 

 

Jag har alltid intresserat mig för gamla hus i mitt måleri, kanske för att jag själv växte upp i ett av dessa hus från nittonhundratalets första hälft. Huset är en form och en volym där jag jobbar med ljus och färg för att frammana en känsla eller en stämning.

I mitt senare måleri har jag också intresserat mig för de människor som har byggt och bebott de gårdar som jag har målat. Där har mitt släktalbum gett mig såväl underlag som inspiration för mitt arbete med ”husens folk”.

Skog, hav och dom små vattendragen är återkommande motiv i mitt ”plein air måleri”.

Om mig

Efter att ha bott elva år i Stockholm flyttade jag tillbaka till Norrbotten. Jag gick på konstskola och hade i många år min ateljé på Kulturakuten i Luleå. Idag bor jag i mitt föräldrahem i Orrbyn utanför Råneå, där jag också har mitt ateljéhus. Sedan 1992 har jag arbetat som konstlärare på Konstskolan Sunderby folkhögskola.